Lyssna

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att förbereda dig inför matematik, engelska eller svenskastudier inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Det är kontinuerlig antagning, dvs du kan börja när du önskar. Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. 

Du kan också använda kurserna till att komplettera ämnen från grundskoletiden.   

Slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har betyget godkänd i fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Kurserna går dagtid.

Ämnen med kontinuerlig antagning:
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska/Svenska som andraspråk 

Svenska och engelska kan du läsa i samma lokaler som gymnasiet, Älvbrinken 

Besöksadress Älvbrinken:
Bankgatan 21 924 32 Sorsele

Matematik och samhällskunskap kan du läsa på Sorsele Lärcentrum. 

Besöksadress Sorsele Lärcentrum:
Storgatan 11
924 32 Sorsele

För information om aktuellt utbud kontakta Studie- och yrkesvägledaren.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till: 
Sorsele kommun
Vuxenutbildningen 
924 81 Sorsele

Senast uppdaterad den 15 november 2017