Välkommen till Sorsele kommun

 • Legitimerad sjuksköterska

  2016-05-25 | Medicinska enheten söker en legitimerad sjuksköterska, heltid, vikariat.

  Välkommen med din ansökan senast den 26 juli 2016.
 • Utvecklare av gymnsieskolan

  2016-05-24 | Söker du en ny utmaning? Sorsele kommun satsar på utveckling inom utbildningsverksamheten och söker nu en utvecklare av gymnasieskolan.

  Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2016.
 • Socialsekreterare

  2016-05-24 | Socialtjänstverksamheten söker en socialsekreterare, heltid.

  Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2016.
 • Företagens betygsättning är klar

  2016-05-24 | FÖRETAGSKLIMAT All time high i Nordmaling. Skellefteå och Malå får icke-godkänt. Årets enkätundersökning av lokala företagsklimatet är klart.

  Drygt 1400 företagare i länet har satt betyg på företagsklimatet i sin kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkät. På 16 olika delfrågor har man bedömt hur det är att vara företagare på orten.
 • ÖVERSIKTSPLAN I SORSELE KOMMUN

  2016-05-23 | Det viktigaste mötet du kan gå på!

  Vi ska inte tala om för dej hur utvecklingen där du lever och bor ska se ut. Vi vill att du berättar för oss hur du vill ha det.

  I kommunens verksamhet pågår arbetet med Översiktsplanen (se nedan) för fullt. I detta arbete ska de boende i kommunen involveras – detta mycket viktiga arbete genomförs nu.

 • Kommunchefens uppdrag - vindkraftsfrågan

  2016-05-20 | Den oberoende konsultfirman som utreder hur kommunens ekonomi kan komma påverkas av en vindkraftsetablering heter Kontigo AB. Huvudansvarig vid Kontigo AB är Thomas Westerberg. Samma konsultbolag kommer även att utreda hur näringslivets olika delar i kommunen påverkas.