Lyssna

Aktuellt

Samrådsinbjudan - Gargnäs och Sorsele

8 april 2019

Våren 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter. Under sommaren har arbetet med att ta fram planförslag påbörjats. Först togs planförslag fram för Ammarnäs och Blattnicksele. Under våren 2019 tas planförslag fram för Sorsele och Gargnäs. Ta chansen att tycka till om framtiden för platsen som du bor på. Dina synpunkter är viktiga för att planeringen ska kunna utformas så bra som möjligt.