Lyssna

Aktuellt

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

16 oktober 2018

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Enligt begravningslagen ska Länsstyrelsen ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer för uppdraget. Länsstyrelsen i Norrbotten förordnar begravningsombud i Norrbottens och Västerbottens län.

En hälsning på internationella lärardagen

5 oktober 2018

En hälsning har inte mycket mer än ett symboliskt värde. Men en hälsning är i alla fall vad vi vill uppmärksamma skolans alla lärare med på den internationella lärardagen – ni är oerhört värdefulla för kommunen. Ni jobbar med vår framtid och ni gör det möjligt för barnfamiljer att bo kvar här. Utan er skulle en stor bit i vårt servicepussel fattas. Vi vill också rikta ett särskilt tack för att ni gör ett så bra jobb i och har visat förståelse för den pressade situationen som skolan befunnit sig i.

/Skolledningen