Aktuellt

Skärpt eldningsförbud i Sorsele kommun

17 juli 2018

Eldningsförbudet i Sorsele kommun har skärpts. All form av eldning i skog och mark är förbjuden från och med tisdag 17 juli kl. 16.00 och tills vidare. Det är tillåtet att grilla på den egna tomten i en kol-, gasol- eller elgrill stående på ben samt på hårdgjord yta. Viktigt att ha släckutrustning på plats innan grillning påbörjas för att snabbt kunna släcka en eventuell uppkommen brand.
Beslutet är fattat med stöd av Förordning om skydd mot olyckor 2 kap, 7§.