Lyssna
12 november 2018

Region Västerbotten och Årets kulturkommun Sorsele bjuder in till Kulturforum 2018

Tema: Västerbottens läns kulturplan 2020-2023 Samverkan är modellen!
Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i
Västerbottens län och präglas av vår gemensamma vision och ambition - med samverkan som ledord.
Årets kulturforum kommer i ny skepnad - vi ska inspireras och lära oss om och av varandra. Målet med dagarna
är att identifiera samverkansytor och gemensamma utvecklingsmöjligheter för länets kulturliv.