Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 - Sorsele kommun

Slutlig rösträkning - den så kallade onsdagsräkningen Valnämndens slutliga rösträkning sker i Sorsele kommunhus, Sessionssalen, onsdagen den 29 maj 2019, kl. 10.00.

Kungörelse

Organ
Valnämnden
Kungörelse
2019-05-16
Ansvarig för kungörelse
Valnämnden
Senast uppdaterad den 27 juni 2018