Till innehåll

Kommun och politik

Sorsele kommun är en service- och myndighetsorganisation där helhetssyn och samverkan ska prägla arbetet för medborgarnas bästa. Ett gemensamt synsätt i hela organisationen är att verka för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt som även är smart och inkluderande.

Start / Kommun och politik