Till innehåll

Trygg och säker

Alla behöver känna till vad det finns för risker i kommunen, och vad man kan göra för att förbereda sig. Länets och kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är grunden för vår säkerhet, men vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar. Det är vad krisberedskap handlar om.

Start / Trygg och säker