Lyssna

Tillgänglighetsredogörelse

Sorsele kommun står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.sorsele.se/kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.sredogörelse för sorsele.se/kommun och dess undersidor.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sorsele.se/kommun som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via formuläret. Svarstiden är normalt en svarsdag. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till sorsele.se
 • Ring växeln 0952-140 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hantera dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Webbplatsen brister kontrast i sin layout. Det kan ibland vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.
 • Webbplatsen har brister i navigation, struktur och utformning. Exempel på detta är att webbplatsen har inkonsekvent struktur. Det saknas möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll och direkt på relevant innehåll. Webbsidan har ologisk tabbordning.
 • Det saknas attribut och etiketter för skärmläsare för formulär och andra element på webbplatsen.
 • Det förekommer element som endast använder färg för att förmedla information.
 • Det förekommer rörliga element som inte går att pausa och som inte erbjuder alternativ till komplexa fingerrörelser.
 • Det förekommer rubriker, texter, listor och tabeller som saknar rätt formatering samt uppmärkning som kan vara svåra att förstå.
 • Det förekommer bilder som har felaktig beskrivning. Vissa saknar beskrivning helt.
 • Det förekommer PDF-dokument som inte är tillgängliga för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det förekommer också PDF-dokument där taggning, läsordning och tabbordning är felaktig samt som saknar textalternativ till bilder och annan grafik.

Åtgärder

Vi har gjort en fullständig översyn av tillgängligheten på www.sorsele.se/kommun och arbetar med att:

 • I första hand publicera information i html-format,
 • Förbättra kunskap, rutiner och arbetssätt för att tillgängliggöra innehållet som publicerats och publiceras på sorsele.se/kommun,
 • Plocka bort och byta ut gamla och otillgängliga dokument,
 • Se över biblioteket av blanketter och ersätta dessa med e-tjänster,
 • Förbättra informations- och navigationsstrukturen på sorsele.se/kommun.

Fler åtgärder tillkommer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020. 

Anmälan av bristande tillgänglighet

Här kan du anmäla bristande tillgänglighet på webbplatsen, eller begära att få innehåll tillgängliggjort.Otillgängligt innehåll

I de nedanstående fälten beskriver du det problematiska innehållet och var det kan hittas.

Kontaktuppgifter

Fyll i ditt namn och e-postadress nedan om du vill ha möjlighet till återkoppling på din anmälan. Du kan också göra en anonym anmälan. I så fall anger du att du inte vill bli kontaktad. Tänk då på att vi kanske inte kan hantera din anmälan om vi inte kan framkalla felet utifrån din beskrivning.

Fyll i ditt för- och efternamn

Medgivande

Du måste ge ditt medgivande för att vi ska kunna behandla dina uppgifter och återkoppla till dig.


 

Senast uppdaterad den 12 oktober 2020