Till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Sorsele kommun står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.sorsele.se/kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sorsele.se/kommun som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via formuläret. Svarstiden är normalt en svarsdag. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till sorsele.se
 • Ring växeln 0952-140 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hantera dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det förekommer element som endast använder färg för att förmedla information.
 • Det förekommer rubriker, texter, listor och tabeller som saknar rätt formatering samt uppmärkning som kan vara svåra att förstå.
 • Det förekommer bilder som har felaktig beskrivning. Vissa saknar beskrivning helt.
 • Det förekommer PDF-dokument som inte är tillgängliga för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det förekommer också PDF-dokument där taggning, läsordning och tabbordning är felaktig samt som saknar textalternativ till bilder och annan grafik.
 • Det förekommer ett stort antal otillgängliga blanketter för utskrift på hemsidan.
 • Länktexter kan vara otydliga. 

Åtgärder

Vi har gjort en fullständig översyn av tillgängligheten på www.sorsele.se/kommun och arbetar med att:

 • I första hand publicera information i html-format,
 • Förbättra kunskap, rutiner och arbetssätt för att tillgängliggöra innehållet som publicerats och publiceras på sorsele.se/kommun,
 • Plocka bort och byta ut gamla och otillgängliga dokument i den mån vi kan,
 • Se över biblioteket av blanketter och ersätta dessa med e-tjänster så långt som möjligt,
 • Förbättra informations- och navigationsstrukturen på sorsele.se/kommun.

Undantag för oskäligt betungande anpassningar

Sorsele kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • Blankettbiblioteket, som på grund av allmänhetens behov av tillgängliga blanketter för utskrift behöver ligga kvar,
 • PDF-dokument som inte är tillgängliga för uppläsande hjälpmedel, med omfattande innehåll, som skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa,
 • Filmer som saknar syntolkning, som skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa,
 • Webbsidan har inkonsekvent navigeringsstruktur. Det var på detta sätt den byggdes upp, och skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 7 juli 2021. 

Anmälan av bristande tillgänglighet

Här kan du anmäla bristande tillgänglighet på webbplatsen, eller begära att få innehåll tillgängliggjort.Otillgängligt innehåll

I de nedanstående fälten beskriver du det problematiska innehållet och var det kan hittas.

Kontaktuppgifter

Fyll i ditt namn och e-postadress nedan om du vill ha möjlighet till återkoppling på din anmälan. Du kan också göra en anonym anmälan. I så fall anger du att du inte vill bli kontaktad. Tänk då på att vi kanske inte kan hantera din anmälan om vi inte kan framkalla felet utifrån din beskrivning.

Fyll i ditt för- och efternamn

Medgivande

Du måste ge ditt medgivande för att vi ska kunna behandla dina uppgifter och återkoppla till dig.


 

Senast uppdaterad den 7 juli 2021