Lyssna

Trafik, it och infrastruktur

Infrastrukturen är viktiga faktorer för oss som redan bor här och för dem som besöker oss eller vill flytta till vår vackra kommun. Det kan gälla gator och vägar likväl som infrastruktur för bredband.

Kommunen ansvarar för gatorna i våra tätoter och en del enskilda vägar. De allra flesta vägar utanför tätorterna är statliga vägar och därmed Trafikverkets ansvar.

Bredbandsnätet är mycket väl utbyggt - information om hur du ansluter dig hittar du i menyn.

 

Senast uppdaterad den 3 september 2020