Lyssna

Bygg, bo och miljö

Här hittar du information om sådant som rör ditt boende, din hälsa och vår miljö. Du kan bland annat läsa om bygglov, lediga tomter, enskilda avlopp och provtagning av dricksvatten – det mesta som rör det du kan behöva veta kring den fysiska miljö som påverkar vår hälsa.

Du kan också ta del av kommunens planarbete som beskriver hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden runt om i kommunen och räddningstjänsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 2 september 2020