Lyssna
Person i rullstol med en underssköterskas hand på axeln.

Omsorg och stöd

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp för att klara vardagen och kunna leva ett gott liv. Det kan handla om stöd och service för dig som är äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Det kan också vara att någon behöver rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem.

I denna avdelning av hemsidan har vi samlat information om omsorg och stöd till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, unga och familjer med särskilda behov.

Senast uppdaterad den 1 december 2020