Lyssna

Omsorg och stöd

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp för att klara vardagen och kunna leva ett gott liv. Det kan handla om stöd och service för dig som är äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Men det kan också vara att någon behöver rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem.

Senast uppdaterad den 13 november 2017