Lyssna
Person i rullstol med en underssköterskas hand på axeln.

Omsorg och stöd

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp för att klara vardagen och kunna leva ett gott liv. Det kan handla om stöd och service för dig som är äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att någon behöver rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem.

Det kan också vara att någon behöver rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem.

I denna avdelning av hemsidan har vi samlat information om omsorg och stöd till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, unga och familjer med särskilda behov.

Utsätts du för våld i ditt hem?

Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen. Här hittar du som är utsatt för våld, eller är närstående till någon som du misstänker utsätts för våld, information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp. Här finns även information om stöd till dig som upplever att du har ett våldsamt beteende och vill komma ur det.

Vid akuta och brådskande situationer, ring 112.

Senast uppdaterad den 9 mars 2021