Till innehåll

Minoriteter Sábmie

Sedan 2010 tillhör Sorsele kommun samiskt förvaltningsområde. I samiska förvaltningskommuner har enskilda rätt att använda samiska i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på samiska.

Sedan 1 januari 2010 gäller Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724. Lagen ska skydda Sveriges nationella minoriteter: samer - som även är ett urfolk - sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Lagen ska stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Samiska, finska och meänkieli har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden.

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna ska i och med detta anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Vi har också utökad informations- och samrådsskyldighet, utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv och att tillhandahålla förskola på samiska, samt att tillhandahålla äldreomsorg på samiska och beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

2018 ingår Sorsele kommun tillsammans med 22 andra kommuner i Sverige i det samiska förvaltningsområdet. Dessa har ett utökat ansvar att erbjuda service från samiska och de får därför statsbidrag för detta. Det innebär att du som talar samiska har särskilda rättigheter att använda ditt språk i förskola, äldreomsorg och dina kontakter med kommunen.

Även statliga myndigheter som du möter i kommunen ska kunna erbjuda service på samiska.

Läs om dina rättigheter på nordsamiska, sydsamiska, umesamiska och svenska. Du kan läsa mer om minoritetsreformen på www.minoritet.se.

 

 

Senast uppdaterad den 2 november 2022