Till innehåll

Sámien tjudtjatusdáhvuo

Sedan 2010 tillhör Sorsele kommun samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen har ett särskilt ansvar för att främja det samiska språket.

Start / Minoriteter Sábmie