Lyssna
Lek på skolgården på Vindelälvsskolan

Utbildning och barnomsorg

Utbildningsverksamheten i Sorsele består av förskolor på fyra orter och grundskolor på tre orter. Gymnasieskola finns med introduktionsprogram, där det största är språkintroduktion för våra nyanlända elever. I kommunen finns ingen fristående skola.

Då vi ser digital kunskap som en oerhört viktig del av våra barn- och ungdomars framtid arbetar vi aktivt med att ge förutsättningar till digitalt lärande. Samtliga elever från årskurs 1 i grundskolan upp till gymnasiet förfogar över en egen iPad i undervisningen.

iPad finns även i förskolans verksamheter där utvecklingen går raskt framåt. Inom SFI har ett utvecklingsprojekt, SFI-lärlingar i glesbygd, resulterat i att elever ges möjlighet att lära sig svenska ute på en arbetsplats. Som stöd har eleven en egen iPad. Samtlig lärarpersonal förfogar också över både en PC och en iPad. Klassrummen inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen har som standardutrustning projektor, högtalare, wifi, och Apple-tv.

Senast uppdaterad den 1 september 2020