Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Utställning - Fördjupade översiktsplaner Gargnäs och Sorsele

Utställningsperioden kommer att pågå den 6/9 – 1/11 2019 och under tiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida www.sorsele.se samt på Gargnäs bibliotek, Sorsele bibliotek och Sorsele kommunhus.

Kungörelse

Organ
Kommunstyrelsen
Kungörelse
2019-09-06
Ansvarig för kungörelse
Henrik Sjöberg
Senast uppdaterad den 27 juni 2018