Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Tillhandahållande av handlingar - Miljöfarlig verksamhet

E.Lindqvist Åkeri ABs miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täkt av naturgrus på fastigheten Ön 1:10 i Sorsele kommun.

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2019-11-08
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Västerbotten

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Sorsele kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Yttranden över ansökan ska skickas till Länsstyrelsen och ha inkommit den 8 december 2019. Ange beteckning 551-7552-2018. Yttranden kan skickas via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 UMEÅ.

Senast uppdaterad den 27 juni 2018