Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november 2019

Kommunfullmäktige i Sorsele kommun sammanträder i Kommunhuset, sessionssalen (OBS! Platsen) måndagen den 25 november 2019. Sammanträdet är öppet för allmänheten och startar klockan 18.00.

Kungörelse

Organ
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2019-11-18
Ansvarig för kungörelse
Maria Broberg

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som är 21 till antalet, är tillsatta genom allmänt val. Valen genomförs vart fjärde år.

 

I ärendelistan (klicka här) finner du information om vilka ärenden som behandlas på sammanträdet.

Senast uppdaterad den 27 juni 2018