Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-01-08
Paragrafer
§§ 1 - 12
Datum då anslag sätts upp
2019-01-08
Datum då anslag tas ned
2019-01-30
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018