Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-26

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-03-26
Paragrafer
§§ 36-42
Datum då anslag sätts upp
2019-02-22
Datum då anslag tas ned
2019-03-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018