Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Allmänna utskottets protokoll 2019-06-12

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2019-06-12
Paragrafer
§§ 50-59
Datum då anslag sätts upp
2019-06-13
Datum då anslag tas ned
2019-07-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Allmännta utskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018