Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Allmänna utskottets protokoll 2019-08-26

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2019-08-26
Paragrafer
§§ 60-73
Datum då anslag sätts upp
2019-08-30
Datum då anslag tas ned
2019-09-20
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Allmännta utskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018