Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-30

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-09-30
Paragrafer
§ 125
Datum då anslag sätts upp
2019-09-30
Datum då anslag tas ned
2019-10-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kommunkansliet
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018