E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-04-28

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-04-28
Paragrafer
22-38
Datum då anslag sätts upp
2020-05-11
Datum då anslag tas ned
2020-06-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Bodil Granström

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018