Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-29

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-10-29
Paragrafer
§§ 126-161
Datum då anslag sätts upp
2019-11-01
Datum då anslag tas ned
2019-11-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018