Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-11-25
Paragrafer
§§ 68-97
Datum då anslag sätts upp
2019-11-28
Datum då anslag tas ned
2019-12-21
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018