Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Allmänna utskottets protokoll 2019-11-25

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2019-11-25
Paragrafer
§§ 101-112
Datum då anslag sätts upp
2019-11-28
Datum då anslag tas ned
2019-12-21
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Allmännta utskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018