E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-02-11
Paragrafer
§§ 1-24
Datum då anslag sätts upp
2020-02-13
Datum då anslag tas ned
2020-03-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018