E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Allmänna utskottets protokoll 2020-05-12

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2020-05-12
Paragrafer
§§ 51-66
Datum då anslag sätts upp
2020-05-15
Datum då anslag tas ned
2020-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Allmännta utskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018