Till innehåll

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-04-20

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-04-20
Paragrafer
17-37
Datum då anslag sätts upp
2021-04-22
Datum då anslag tas ned
2021-05-14
Förvaringsplats för protokoll
Sorsele kommun, kanslienheten
Sekreterare
Anette Edvardsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 28 juni 2021