Till innehåll

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Överförmyndarnämnd i södra Lappland 2021-06-17

Anslag/Bevis

Organ
Överförmyndarnämnd i södra Lappland
Mötesdatum
2021-06-17
Paragrafer
39-46
Datum då anslag sätts upp
2021-06-17
Datum då anslag tas ned
2021-07-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsen kansli Lycksele
Sekreterare
Maja Walterbo

Protokoll

Överförmyndarnämnd i södra Lapplands protokoll

Senast uppdaterad den 28 juni 2021