Till innehåll

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-06-21
Paragrafer
40-63
Datum då anslag sätts upp
2021-06-24
Datum då anslag tas ned
2021-07-16
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Senast uppdaterad den 28 juni 2021