Till innehåll

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-06-22

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-06-22
Paragrafer
38-57
Datum då anslag sätts upp
2021-06-28
Datum då anslag tas ned
2021-07-20
Förvaringsplats för protokoll
Kansliet, Sorsele kommun
Sekreterare
Anette Edvardsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 28 juni 2021