Till innehåll

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Anslagstavla

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
Datum då anslag tas ned
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Senast uppdaterad den 28 juni 2021