Lyssna

Kulturskola

Sorsele Kulturskola ger alla från årskurs 4 till gymnasiet möjligheten till att utvecklas inom musik, teater, dans och film. Fler ämnen tillkommer. Det är frivilligt och dessutom kostnadsfritt! Våra erfarna pedagoger anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och behov. Kreativiteten ska främjas för alla i en utvecklande och trivsam miljö. Vår undervisning sker dels i Gula villan och Folkan och dels ute i byarnas gymnastiksalar. I verksamheten har vi med oss kommunens värdeord glädje, mod och respekt! Kulturskolan startar höstterminen 2019.

 

Anmälan

Anmälan till kulturskolan görs via anmälningsblanketten som publiceras inom kort. Anmälningsblanketten skickas via post till adress;

Sorsele Kulturskola
Sorsele kommun
924 81 SORSELE

Blanketten kan även skannas in och skickas till mejladressen kulturskolan@sorsele.se. Ansökningsperioden för 2019 är 2 maj till 31 maj.

Kulturskolan är öppen för alla elever mellan åk 3 och gymnasiet och frivillig. Undervisningen är förlagd både under och efter skoltid. Undervisningen är gratis men eleverna betalar själv för undervisningsmaterial som till exempel böcker och strängar.

Undervisning

Utbudet utgörs för närvarande av ämnena musik, dans, teater och film. I ämnet musik går det välja mellan gitarr, keyboard, trummor och blåsinstrument. Platserna för undervisning är främst Gula villan men även Folkan (framöver Kulturhuset) i Sorsele och gymnastiksalarna i Sorsele kommun.

Musikundervisningen sker ofta enskilt via lektion och övningar hemma. Eleven går från den ordinarie skolundervisningen 20 min i veckan efter rektorns godkännande. En pärm eller mapp för lösblad ska tas med till varje lektion.

Övrig undervisning exempelvis dans, teater, bild och film sker efter skoltid i grupp.

 

Antagning och körutiner

Eleverna har möjlighet att anmäla sig till två instrument och bli erbjuden undervisning i antingen instrument 1 eller instrument 2 beroende på längden på köerna. Antagning till instrumentalundervisning sker vid terminsstart men kan komma att göras löpande ifall ledig plats uppstår. Antagning till inriktning dans, teater och film/bild sker inför varje terminsstart.

 I mån av plats är det möjligt att delta i flera kurser samtidigt. Det är dock inte möjligt att delta inom samma inriktning (exempelvis Instrument). Du kan exempelvis delta i en musikkurs på dagtid samtidigt som du deltar i en danskurs efter skoltid.

Hyra av instrument

Kulturskolan hyr ut instrument för 125 kr per termin i mån av tillgång.

Instrument hyrs ut främst till elever i årskurs 4. Kontakta Kulturskolan för mer information.

Konserter

Kulturskolan arrangerar under terminen konserter som eleverna frivilligt kan delta i.

 

Besöksadress

Stationsgatan 16
924 31 SORSELE

 

Postadress

Sorsele Kulturskola

Sorsele kommun

924 81 SORSELE

 Kulturskolan@sorsele.se

Senast uppdaterad den 8 april 2019