Lyssna

Kulturskolan

Sorsele Kulturskola ger alla från årskurs 4 till gymnasiet möjligheten till att utvecklas inom musik, teater, dans, hantverk och film. Det är frivilligt och dessutom kostnadsfritt! Våra erfarna pedagoger anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och behov. Kreativiteten ska främjas för alla i en utvecklande och trivsam miljö. Vår undervisning sker dels i Gula villan och på Kulturhuset och dels ute i byarnas skolor. I verksamheten har vi med oss kommunens värdeord glädje, mod och respekt!
Kulturskolan startar höstterminen 2019.

 

Anmälan

Anmälan till kortare kurser och workshops görs direkt till kulturskolesamordnare, kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

 

Till musik och längre kurser sker anmälan till kulturskolan via anmälningsblankett, det finns även en ifyllbar version.

Anmälningsblanketten skickas via post till adress;

Sorsele Kulturskola
Sorsele kommun
924 81 SORSELE

Blanketten kan även skannas in och skickas till mejladressen kulturskolan@sorsele.se.

Kulturskolan är öppen för alla elever mellan årskurs 4 och gymnasiet (19 år) och den är frivillig. Undervisningen är förlagd både under och efter skoltid. Undervisningen är kostnadsfri men eleverna betalar själv för undervisningsmaterial som till exempel böcker och strängar.

I ansökan kan två musikval, ett förstahandsval och ett alternativ fyllas i, där det går välja mellan sång, gitarr, bas, keyboard och trummor. Val av gruppverksamhet fylls i med rangordningen 1, 2 eller 3 om någon är intresserad av flera ämnen som bedrivs i grupp.

 

Undervisning

Utbudet utgörs för närvarande av ämnesvalet musik med alternativen fiol, sång, gitarr, bas, keyboard och trummor. Musikundervisningen sker ofta enskilt via lektion och övningar hemma. Eleven går från den ordinarie skolundervisningen 20 min i veckan efter rektorns godkännande. En pärm eller mapp för lösblad ska tas med till varje lektion.

Vi erbjuder även gruppverksamhet i dans, teater, hantverk och film. Gruppundervisningen sker efter skoltid i grupp. 

Fler och andra kurser kommer att kunna bli möjliga framöver, kom gärna med förslag på kurser. Kulturskolans kurser genomförs som terminskurser och som kortare kurser. Samtliga kurser startar beroende på antal anmälningar och tillgängliga kursledare.

Platserna för undervisning är främst Gula villan men även Kulturhuset (tidigare Folkan) i Sorsele och gymnastiksalarna i Sorsele kommun. 

Film

Filmverksamheten är nu igång. Tack vare stöd från Film i Västerbotten och beviljat projekt från Svenska Filminstitutet kommer frilansande filmare att hålla i workshops för filmkursens deltagare.

Vi hade de första workshoparna med dokumentärfilmaren och filmpedagogen Sophia Josephson under höstlovet. Framöver kommer fler workshops och även ett tillfälle med gratis bio. Kontakta kulturskolesamordnare Erik Qvist för mer information. 

Kurser med samisk inriktning

Med finansiering från Kulturrådet startar Kulturskolan upp kurser med samisk inriktning. Först ut är jojk vecka 48. Andra kurser som kommer är hantverk och dans med samiskt tema.

Kulturskoleläger i Ammarnäs

Vi planerar även inför ett kulturskoleläger under helgen vecka 5, 1-2 februari i Ammarnäs. En helg med olika workshops i dans, jojk, hantverk med mera. Mer information kommer inom kort!

Dans - Marit Shirin Carolasdotter och Sebastian Björkman håller i dansworkshops båda dagarna. Temat är "Människor och Jord" och innehåller samisk dans blandat med streetdance. 

Jojk - Jojk med Sara Ajnnak. 

För ålder årskurs 4 upp till årskurs 9. Sista anmälningsdatum till lägret är 17 januari. 

 

Antagning och körutiner

Eleverna har möjlighet att anmäla sig till två instrument och bli erbjuden undervisning i antingen instrument 1 eller instrument 2 beroende på längden på köerna. Antagning till instrumentalundervisning sker vid terminsstart men kan komma att göras löpande ifall ledig plats uppstår. Antagning till inriktning dans, teater, textilt hantverk och film sker inför varje terminsstart.

I mån av plats är det möjligt att delta i flera kurser samtidigt. Det är dock inte möjligt att delta inom samma inriktning (exempelvis Instrument). Du kan exempelvis delta i en musikkurs på dagtid samtidigt som du deltar i en danskurs efter skoltid.

 

Hyra av instrument

Kulturskolan hyr ut instrument för 125 kr per termin i mån av tillgång.

Instrument hyrs ut främst till elever i årskurs 4. Kontakta Kulturskolan för mer information.

 

Konserter

Kulturskolan arrangerar under terminen konserter som eleverna frivilligt kan delta i.

 

Läs mer 

Kulturskolans folder

Kulturskolans programförklaring

 

Besöksadress

Stationsgatan 16
924 31 SORSELE

 

Postadress

Sorsele Kulturskola

Sorsele kommun

924 81 SORSELE

 

Kontakt 

0952 - 143 27

kulturskolan@sorsele.se

 

Kulturskolesamordnare Erik Qvist

erik.qvist@sorsele.se

072 - 2001893

Senast uppdaterad den 17 december 2019