Till innehåll

Hygges- och naturvårdsbränningar

Du som planerar att utföra hygges- eller naturvårdsbränning i sommar måste anmäla detta skriftligt till Sorsele kommun senast 30 dagar före planerad bränning.

Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel. Om eldningsförbud råder måste räddningstjänsten medge dispens från eldningsförbudet innan bränningen får starta.

Ansvarig bränningsledare ska anges i anmälan om hygges- och naturvårdsbränning. Skogsbolagen/skogsägare ska skicka in personal- och materielförteckningar samt jourlistor med uppgifter om telefon/mobiltelefon, även om det inte är aktuellt med bränning. Skicka även in uppgifter om ägarområden och nya skogsbilvägar. 

En avgift tas ut i enlighet med av kommunfullmäktige antagen taxa.

Senast uppdaterad den 16 november 2023