Till innehåll

Hygges- och naturvårdsbränningar

Du som planerar att utföra hygges- eller naturvårdsbränning i sommar måste anmäla detta skriftligt till Sorsele kommun senast 30 dagar före planerad bränning.

Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel. Om eldningsförbud råder måste räddningstjänsten medge dispens från eldningsförbudet innan bränningen får starta.

Ansvarig bränningsledare ska anges i anmälan om hygges- och naturvårdsbränning. Skogsbolagen/skogsägare ska skicka in personal- och materielförteckningar samt jourlistor med uppgifter om telefon/mobiltelefon, även om det inte är aktuellt med bränning. Skicka även in uppgifter om ägarområden och nya skogsbilvägar. 

Du fyller i blanketten, skriver under den med ditt namn och skickar in den till:

Sorsele kommun
Räddningstjänsten
924 81 Sorsele
Fax: 0952-142 94

Vill du skicka den med e-post går det också bra. Då scannar du in den påskrivna blanketten och skickar den till raddning@sorsele.se. 

Anmälningsblankett för Hygges- och naturvårdsbränningar

Senast uppdaterad den 3 maj 2023