E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

ICE - In Case of Emergency

ICE - är en standard för att ange kontaktpersoner

Ett snabbt sätt för räddnings- och sjukvårdspersonal att vid olyckshändelse eller akut sjukdom komma i kontakt med anhöriga är att söka i den nödställdes telefonbok.

I takt med att telefonböckerna ökar i omfång, blir det allt svårare för räddningspersonalen att snabbt finna rätt nummer. För att underlätta sökningen kan man lägga in nummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE (In Case of Emergency).

Detta är på väg att bli standard genom att det snabbt sprider sig över världen. Använd utlandsprefix (+46) så att det även fungerar när du är utomlands.

Kom också ihåg att informera den eller de personer som du lagt in som kontaktpersoner.

Senast uppdaterad den 2 november 2017