Till innehåll

Sommarläget med Arenan

Hallbygget fortskrider som förväntat. I dagsläget står själva byggnaden klar och arbetet pågår för fullt med det interna arbetet, som att sätta upp akustikväggar. Installationerna av värme och belysning är färdig och härnäst väntar arbetet med ventilation.

Under veckorna 27-30 har majoriteten av de som arbetar med arenabygget semester. Innan dess ska installationerna vara så klara som möjligt. Därefter ska sportutrustningen sättas upp, vilket tar ett par veckor i anspråk. Allra sist läggs det anpassade golvet, detta för att det ska skadas så lite som möjligt.

Installationsarbetena har i huvudsak skötts av lokala entreprenörer. Leverantörer av VVS, el respektive ventilation är Bäcklunds värme, Elteamet med förstärkning av Hultins el (Lycksele) samt Malå plåt med förstärkning av Ambra (Skellefteå).

Hallen ska vara klar den 16 september, vilket är cirka tre veckor in i skolans hösttermin. Innan dess kommer undervisningen att ske i huvudsak utomhus. Markytorna runt omkring bygget kommer att städas upp under hösten.

Med detta kommer den första delen, och kommunens del, av projektet att vara avklarat. För den gamla hallen skrivs ett nyttjanderättsavtal med Sorsele Ungdoms- och Idrottsförening som också har sökt stöd från Allmänna Arvsfonden och RF-Sisu för att rusta upp och inreda en B-hall och umgängesyta.

Bild på en läktare i med sittplatser och en övervåning

Översiktsbild över nya hallen från läktaren. Det är ljust och byggarbeten pågår på golvet.

Senast uppdaterad den 26 juni 2024

Aktuellt