Lyssna

Nyheter

Studera till lärare och arbeta samtidigt!

18 januari 2021

Lärarhögskolan vid Umeå universitet i samverkan med region Västerbotten och 12 kommuner startar hösten 2021 regionens första arbetsintegrerade lärarutbildning med inriktning grundlärare, årskurs 4-6. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta 50 procent som grundskolelärare i årskurs 4-6 och samtidigt utbilda dig för att bli behörig lärare.

Grundlärarprogrammet, 4-6 innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5 år och innehåller två sommarkurser. Utbildningen ges på distans med 75 procents studietakt. Två dagar i veckan är för schemalagda studier och tre dagar för schemalagt arbete. Utbildningen innehåller några fysiska träffar per termin. Träffarna kommer i huvudsak att ske på den ort av Lycksele, Skellefteå och Umeå som ligger närmast dig. Vid några tillfällen kan gemensamma träffar anordnas på Umeå universitet.

Munskydd vid resa med kollektivtrafiken från 7 januari

5 januari 2021

Resenärer rekommenderas att använda munskydd
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa från den 7 januari 2021. Länstrafiken planerar dock enligt rekommendation att i samverkan med Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten erbjuda resenärer ett munskydd mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.