Till innehåll

Eldningsförbud, eldning och grillning

Where do I find information about fire bans in english?

Vad ska jag tänka på vid eldning och grillning utomhus?

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld eller grillar i skog och mark. Vi publicerar eldningsförbud i nyhetsflödet på hemsidan. Du kan också läsa om eldningsförbud på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en iordningsställd grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Hur vet jag att det råder eldningsförbud?

Vi publicerar alla eldningsförbud i nyhetsflödet på hemsidan och via våra sociala medier. 

Vad innebär ett eldningsförbud?

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Vad gäller verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk?

 Eldningsförbud gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksamheter trots att de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsten påminner därför om att

 • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.
 • den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter och straffas om hen orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.
 • om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Vad betyder "fasta grillplatser"?

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Uppdaterad den 28 juni 2021