Till innehåll

Förvaltningsrättens dom gällande överträdelse av säkerhetsskyddslagen

En dom har fallit i överklagandet av Länsstyrelsen Norrbottens beslut om sanktionsavgift för brister i säkerhetsskyddsarbetet i Sorsele kommun. Förvaltningsrätten har delvis bifallit Sorsele kommuns överklagande och bestämmer sanktionsavgiften till 1 250 000 kronor.

– Det vi måste göra nu är att gå igenom domen ordentligt tillsammans med våra juridiska ombud för att avgöra hur vi ska agera framåt, säger KSO Kjell Öjeryd och tf kommunchef, Jan Ask, i ett gemensamt uttalande.

Förvaltningsrätten har tagit ställning i två frågor. Den första gäller huruvida Sorsele kommun bedriver säkerhetskänslig verksamhet samt sanktionsavgiftens storlek. Förvaltningsrätten anser att tillsynsmyndigheten har haft skäl för att besluta om en sanktionsavgift, men anser att sanktionsavgiften ska vara ett lägre belopp än det Länsstyrelsen Norrbotten hade satt.

 

Senast uppdaterad den 30 maj 2024

Aktuellt