E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Bygdeavgiftsmedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Vad kan pengarna användas till?

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Vem kan söka bygdemedel?

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Sorsele kommun som hela kommunen. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Vid frågor ring 0771-567 567.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Du kan inte få bygdemedel till:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Drift och underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 % kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kronor har du möjlighet att söka förskott med 33 %.

Handlingsplan för varje kommun

Kommunen ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen. Det ska finnas en klar koppling mellan handlingsplan och de ansökningar som beviljas bidrag.

Hur söker jag bygdemedel?

Du söker bygdemedel via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Instruktioner till Min ansökan finner du här:   (länka instruktionen hit )

Du loggar in i Min ansökan. För att Min ansökan ska fungera måste du använda dig av Google Chrome. Observera att ingen papppersansökan ska skickas in. Det är viktigt att ni läser manualen.

Du ansöker om bygdemedel på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Ansökan ska innehålla:

  • Syftet med projektet
  • Kostnads- och finansieringsbudget

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka om bygdemedel för att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig om ärendet. Sametinget är beslutar om medel. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget.

Frågor om rennäringens bygdemedel? Kontakta rennäringshandläggere via Länsstyrelsens växel 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Senast uppdaterad den 30 januari 2020