Till innehåll
musikanter på scen i biosalen i sorsele

Kulturupplevelser

Sorsele kommun betraktar kulturen som en stark drivande kraft och tillväxtfaktor med viktig stimulans till medborgarna och näringslivet.

Bion och uthyrning av Kulturhuset är stängt utifrån att regeringen uttryckt att all icke nödvändig verksamhet ska stänga ned för att minska smittspridningen av covid1-19.

Aktuella öppettider och tillgänglighet finns på respektive anläggnings sida.

Sorsele har aktiva och unika kulturföreningar av hög kvalitet och kapacitet. Sorsele kommun stöttar flera kulturföreningar och deras olika arrangemang och event med förenings- och kulturbidrag, vilket gynnar Sorseles musik- och kulturarv och utveckling.

Studieförbunden med sin breda verksamhet och kunnande i konsthantverk, hantverk, musik, dans, teater samt föreläsningar har en viktig del i folkbildning och kulturprogram. ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan samt Sensus/Bilda och Studiefrämjandet är några av aktörerna som finns i kommunen.

Kommunen vill verka för attraktiva arrangemang med handel, marknader, mässor och hemvändardagar. Vi vill tillsammans med samebyar, sameföreningar och hembygdsföreningar arbeta fram det samiska näringslivet och den samiska kulturhistorien i film och utställningar. Vår kultur skapar en bra grund för kulturyttringar så som inom den samiska kulturen, skog- och flottarkulturen, kulturlandskapet från fjäll och älvdalar till inlandsbanans betydelse.

Kulturverksamhetens mål är: "Genom hållbara arrangemang och event erbjuds intressanta kulturverksamheter för medborgare, besökare på Sorsele landsbygd som Sorsele tätort. Kulturen ska utvecklas i samklang med föreningar och studieförbund."


Senast uppdaterad den 28 juni 2021