Till innehåll
bild på naturen

Ripjakt i Vindelfjällen

Välkommen att jaga småvilt inom Grans och Rans samebyar i Vindelfjällens naturreservat jaktåret 2023/2024.

Inom projektet Utveckling Vindelfjällen startades ett delprojekt, ”Småviltjakt inom Grans och Rans samebyar”, i Vindelfjällens naturreservat. Målsättningarna med projektet var:

  • Uppfylla ”småviltjaktsreformen” på kronans mark ovan odlingsgräns och ge jägare goda möjligheter till jaktupplevelser i ensamhet
  • Skapa betesro för renen
  • Tillföra bygden arbetstillfällen och lokalt inflytande/påverkan av utvecklingen inom Vindelfjällens naturreservat
  • Efter jaktåret 2009/2010 upphörde projektet och numera sker en lokal samordning av småviltjakten med Sorsele kommun som huvudman.

En operativ grupp, bestående av företrädare för båda samebyarna samt en ansvarig samordnare, hanterar samtliga frågor inom området.

Alla områden inom Ran och Gran har en kod:

"S"- områden enbart för småviltjägare
"K"- för kommersiell jakt och kan bokas fram till 2023-09-20.
"AL"- för jakt avlysta / förbjudna områden. Avlysning sker i femdagarsperioder med upptill tio dagars framförhållning

Antalet jägare begränsas till sex till åtta stycken i varje område oavsett kod och riktmärket för antalet hundar är ett halvt dussin.

För alla områden gäller Länsstyrelsen Västerbotten - allmänna villkor inklusive begränsning för utländska jägares möjlighet att jaga före 2023-09-16 samt tillståndspriser.

Jaktkort köpes hos Länsstyrelsen Västerbottens återförsäljare i bland annat Ammarnäs, Storuman, Slussfors och Hemavan eller online. För förhandsbokade jägare finns möjlighet att köpa jaktkort direkt via jaktsamordnare.

Områden bara för småviltjägare ("S"-områden) är

G1, G2, G3, G4, G6, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27 samt G28.

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21 R22, R23, R24, R25, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35 och R36.

Områden för arrangörer (K-områden) är

G5 och G8
R1 och R26.

Karta till jaktområden.

Senast uppdaterad den 20 juni 2023