E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Ripjakt i Vindelfjällen

Välkommen att jaga småvilt inom Grans och Rans samebyar i Vindelfjällens naturreservat jaktåret 19/20.

Inom projektet Utveckling Vindelfjällen startades ett delprojekt, ”Småviltjakt inom Grans och Rans samebyar”, i Vindelfjällens naturreservat. Målsättningarna med projektet var:

* uppfylla ”småviltjaktsreformen” på kronans mark ovan odlingsgräns och ge jägare goda möjligheter till jaktupplevelser i ensamhet
* skapa betesro för renen
* tillföra bygden arbetstillfällen och lokalt inflytande/påverkan av  utvecklingen inom Vindelfjällens naturreservat

Efter jaktåret 2009/10 upphörde projektet och numera sker en lokal samordning av småviltjakten med Sorsele kommun som huvudman.

En operativ grupp, bestående av företrädare för båda samebyarna samt en ansvarig samordnare, hanterar samtliga frågor inom området.

Alla områden inom Ran och Gran har en kod:

"S"- områden enbart för småviltjägare
"K"- för kommersiell jakt. Obokade övergår till S-område efter 191010
"AL"- för jakt avlysta / förbjudna områden. Avlysning sker i femdagarsperioder med upptill tio dagars framförhållning

I för dagen, enligt bokningsschemat icke uppbokat / försålt K-område, får småviltjägare jaga utan extra kostnad. Detta kan ske i maximalt fem dagar eller fram till ny avlysningsperiod. Dygnskort i K-områden, som ej är bokat av arrangör, sker som för S-områden i http://www.natureit.se/.

Antalet jägare begränsas till sex till åtta stycken i varje område oavsett kod och riktmärket för antalet hundar är ett halvt dussin. I lediga K-områden har de naturligtvis samma möjlighet. Vid frågor / tveksamheter kontaktas samordnaren.     

För alla områden gäller Lst AC - allmänna villkor inklusive begränsning för utländska jägares möjlighet att jaga före 190916 samt tillståndspriser

Jaktkort köpes hos Lst AC återförsäljare i bl a Ammarnäs,  Storuman, Slussfors och Hemavan eller online.

Områden bara för småviltjägare ("S"-områden) är

G1, G2, G4, G6, G7, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G21, G23, G26, G27, G28 samt

R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R23, R24, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35 och R36

Områden för arrangörer (K - områden ) är

G3, G5, G8, G9, G10, G19, G20, G22, G24, G25 samt
R1, R2, R3, R4, R5, R13, R14, R15, R21, R25 och R26

Senast uppdaterad den 13 juni 2019