Till innehåll

It-enheten

IT-enheten är en stöd- och service-funktion som sköter den administration, drift och support för förvaltningarnas IT-stödsystemen.

IT-enheten administrerar, förvaltar och utvecklar kommunens fibernät SorNet tillsammans med olika entreprenörer och i  samverkan med lokala, regionala och nationella intresseorganisationer.

IT-enheten levererar den  IT-utrustning som kommunens förvaltningar/verksamheter har behov av och ansvarar för att kommunens IT-miljö är säker och stabil. 

I IT-enhetens arbete ingår att förenkla och förbättra kommunens IT-miljö så att den blir så användarvänlig som möjligt.

I IT-enhetens/bredbands uppdrag ingår även att vid behov initiera och genomföra bredbandsprojekt tillsammans med upphandlade entreprenör och i nära samverkan med  lokala, regionala och nationella intresseorganisationer och myndigheter.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

IT-enheten har sina lokaler i kommunhuset
Besöksadress: Burevägen 4 
E-post: itenheten@sorsele.se
Postadress: IT-enheten
Sorsele kommun
924 81 Sorsele

Supportärenden: Arbetsdagar 07.30 - 16.30 telefon 0952-140 10.

Senast uppdaterad den 2 november 2022