Till innehåll

Bredband och stadsnät

SorNet (Sorsele kommuns stadsnät) är ett kommunalt drivet nät med ett växande utbud. Här konkurrerar leverantörerna efter lika förutsättningar. Säkerhet och kvalité är vår högsta prioritet.

Tillsammans med regionnätet, stadsnätsoperatörer och tjänsteleverantörer ger vi samhället den kommunikation som behövs för vår tids digitala värld. Användarna av nätet är i stort sett alla som är i behov av elektronisk kommunikation i vårt omfång. T ex privatpersoner, näringslivet, operatörer och den offentliga sektorn. Vi jobbar kontinuerligt med att hålla hög kvalité, stabilitet och säkerhet i nätet.

Sorsele kommun äger SorNet och verksamheten bredband är den enhet inom kommunens verksamhet som har i uppdrag att driva och bygga ut nätet.

SorNet är ett öppet fibernät. Med öppet fibernät menas att de som är anslutna till stadsnätet kan flytta runt mellan leverantörer i nätet utan att behöva byta hårdvara i sitt hem. Meningen är att det ska vara enkelt att byta leverantör utan extra kostnad.

 

 

Senast uppdaterad den 14 augusti 2023