Till innehåll

Du som äger en fastighet och vi på Sorsele kommun ansvarar tillsammans för att se till så att trafikmiljön i ditt bostadsområde är trygg, säker och funktionell. Här kan du läsa mer om ditt ansvar för att hålla träd, buskar och häckar i trafiksäkert skick.

Varje år skadas människor i onödan på grund av att växlighet tar över gaturummet. Några enkla åtgärder kan rädda liv!

Som tomtägare är du skyldig att sköta växtligheten på din tomt så att den inte utgör en trafikfara.

Plan- och bygglagen, kap 8, § 15

 

Trafikfarlig på flera sätt

Växtlighet kan bli trafikfarlig på flera sätt. Den kan

 • tränga ut gångtrafikanter från gångbanan till vägbanan
 • skymma sikten
 • skärma av gatlyktors sken
 • gömma vägmärken
 • sträcka ut lågt hängande grenar som kan skada trafikanter

 Sämre snöröjning

Tänk också på att skymmande växtlighet kan bli ett hinder för snöröjningen, vilket innebär att din gata kan få sämre snöröjning om häckar, buskar och träd är i vägen för fordonen. Även andra större fordon som sopbilar eller flyttbilar kan få problem med framkomligheten.

 

Tänk på trafiksäkerheten redan när du planterar

Illustration: unga buskar och träd     Illustration: Äldre buskar och träd
                                                           
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Tänk också på att rötterna ska hålla sig inom din tomt. I Jordabalken finns bestämmelserna för "på rot stående träd och andra växter".

Plantera inte för nära tomtgränsen

Om du planterar stora buskar och träd bör du placera dem minst 2 meter innanför din tomtgräns. Häck- och buskar bör du placera minst 0,60 meter innanför tomtgränsen. Planterar du häcken 1 meter innanför tomtgränsen kommer din häck att må bättre.

 

För dig som har hörntomt

Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

 • Har du en hörntomt som gränsar ut mot körbana ska ”sikttriangeln” gå 10 meter in.
 • Har du en hörntomt som gränsar mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln gå 2,5 meter in.
 • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter inom sikttriangeln.
Illustration: Klippta häckar i gathörn

 

 

För dig som har utfart mot gata

Illustration: En garageinfart med klippt häck     Illustration: Garageinfart och en häck planterad så att sikt medges
Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.​

Tänk på sikten redan när du planterar din häck.

 

För dig som har tomt intill gata

Illustration: Fri höjd över gångbana, cykelbana och körbana

För att träd inte ska bli trafikfarliga får grenarna inte sträcka sig ut för lågt över gång-, cykel- eller körbanor. Den fria höjden bör vara:

 • 2,5 meter över gångbana - enligt kommunens Lokala föreskrifter för Gångbanerenhållning
 • 3,2 meter över cykelväg
 • 4,6 meter över körbana
Senast uppdaterad den 17 maj 2022