Till innehåll

Parkeringstillstånd

Om du har stora problem med att gå kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Du kan ha rätt till särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade om:

  • du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig till fots och du själv kör motordrivna fordon
  • du regelbundet behöver hjälp av bilens förare utanför fordonet

Om det är svårt att bedöma hur svårt du har att gå, kan du behöva visa upp ett läkarintyg

Hur får du parkera?

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger rätt att parkera:

  • under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
  • på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. OM det finns en tidsgräns för hur länge parkering är tillåten måste du följa den.
  • under högst 3 timmar på gågata.

Ett parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag. Du får inte heller parkera på privat mark om inte ägaren har gett sitt samtycke till detta.

Hur ansöker du?

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos Samhällsbyggnadsnämnden. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Giltighet

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas för högst tre år.

Senast uppdaterad den 2 november 2022