Till innehåll

Energi

Vad är kommunal energi- och klimatrådgivning? Allmänheten, små- och medelstora företag och organisationer kan använda kommunernas energi- och klimatrådgivning. Den ska ge opartisk och lokalt anpassad information och rådgivning om energi- och klimatfrågor.

Rådgivningen berör områden som energi, teknik, transporter och konsumentvägledning, men får inte omfatta besiktningar. Dessutom finns regionala energikontor, som bl a samordnar och stöttar kommunernas energi- och klimatrådgivare. 

Norrbottens energikontor samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten.

Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen och de regionala energikontoren med information och ekonomiska bidrag. Myndigheten bidrar också till samarbete i ett gemensamt nätverk.

Senast uppdaterad den 2 november 2022