Till innehåll

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga, ändra eller riva en byggnad påverkas miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.

Om du ska bygga något – ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du är osäker. I de flesta fall krävs bygglov. I vissa fall krävs anmälan, även om bygglov inte behövs.

Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Om du vill ha mer information och/eller personlig kontakt är du välkommen att ringa eller e-posta oss.

Senast uppdaterad den 2 november 2022