Lyssna

Miljö och hälsa

”Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”

Så lyder miljöbalkens inledning, som i stort sammanfattar vad miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen går ut på.

Senast uppdaterad den 1 december 2017