E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Miljö och hälsa

På samhällsbyggnadsenheten handlägger vi ärenden som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

Kontakta alltid oss om du planerar att starta en verksamhet, eller anlägga till exempel ett enskilt avlopp eller en värmepumpsanläggning. Många verksamheter och anläggningar kräver registrering, anmälan eller tillstånd. Ta alltid i god tid reda på vad som gäller.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Senast uppdaterad den 4 april 2019