Till innehåll

Tomter och mark

Tomt- och markfrågor hanteras i första hand av kommunstyrelsen.

Vare sig det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar i ärendet är det tekniska verksamheten som ser till att besluten genomförs.

Det kan handla om försäljning eller köp av fastigheter, utarrendering av kommunens mark och liknande frågor.

Senast uppdaterad den 2 november 2022