E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Tomter och mark

Tomt- och markfrågor hanteras i första hand av kommunstyrelsens tekniska utskott. Vare sig det är utskottet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar i sådana ärenden är det tekniska verksamheten som ser till att besluten genomförs.

Det kan handla om försäljning eller köp av fastigheter, utarrendering av kommunens mark och liknande frågor.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2019