Till innehåll

Tomter och mark

Tomt- och markfrågor hanteras i första hand av kommunstyrelsen.

Vare sig det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar i ärendet är det tekniska verksamheten som ser till att besluten genomförs.

Det kan handla om försäljning eller köp av fastigheter, utarrendering av kommunens mark och liknande frågor.

Senast uppdaterad den 23 juni 2021